Richel van de Schaduw

De Vaaûr

Richel van de Schaduw – Hoofdstuk 0/Introductie: De Vaaûr.

Het einde van de winter is aangebroken en de seizoen feesten zijn begonnen in Richel van de Schaduw. In grote getallen komen mensen naar de grotere dorpen/steden toe om hier te mogen deelnemen aan de festiviteiten van de Vaaûr.

medieval fair

Naast de vele festiviteiten die plaats vinden staat de Vaaûr overdag in het teken van een nieuw begin. Eten en drinken in overvloed maar bovenal werk. Nobelen van alle afkomsten tot complete gilde’s welke mensen nodig zijn voor de meest uiteenlopende zaken zorgen ervoor dat er ook een grote toevoer is van huurlingen en werklozen naar de grote steden.

View
Hoofdstuk 1

Richel van de Schaduw – Hoofdstuk 1: Mystery Assasin

3 dagen voordat het feest los barst in de Richel vind een assassinatie plaats in Vizess.
Een figuur gehuld in een schaduw vermoord gericht een externe verkoper, Drip Veelal, van juwelen en wapens.

Het is laat in de middag en de mysterieuze man weet ongezien de moord te plegen, hoewel ongezien.. 3 personen zien de man zo onopvallend mogelijk door de straten lopen, en vervolgens zien deze hoe in een stille vluchtige beweging de keel van de verkoper word doorgesenden en hoe de moordernaar snel iets uit de binnenzak van de verkoper weet te pakken.

De moordenaar snelt er van door en kort na dit zien meer omstanders de verkoper liggen op de grond, badend in een plas van zijn eigen bloed, wat als gevolg harde kreten van onrust veroorzaakt.

Dit trekt de aandacht van meerdere avonturiers en een achtervolging vind plaats door 6 personen.

Een Eladrin magiër genaamd: " Galledrian Winterster ".
Een Dragonborn paladijn genaamd: " Sobek Wadjet "
Een menselijke cleric genaamd: " De weleerwaarde zeergeleerde heer Erik van der Waal "
Een tiefling warlock genaamd: " Content Not Found: Buzaawk "
En 2 dwergse zonen van de locale uitrusting smid genaamd Grien en Merce Helmdoorn.

De achtervolging komt snel tot een halt wanneer de de moordenaar het bos ten noorden van Vizess heeft bereikt. Na wat vluchtig spoorzoek werk van de individuele achtervolgers blijkt al gauw dat de moordenaar ze te slim af is. Erik van der Waal welke door zijn ontevredenheid over de manier van orde houden binnen Vizess de 2 zonen heeft meegecommandeerd stuurt deze terug om wacht te houden binnen Vizess mocht de moordernaar terug komen en vervolgd de achtervolging vluchtig met Galledrian.

Tijdens dit alles zijn Buzaawk en Sobek Wadjet verder het bos in gehold.

Een korte tijd later, aangekomen bij de voet van de De Schaduw, lijkt het er op dat Buzaawk en Sobek de moordenaar daadwerkelijk zijn kwijt geraakt. Echter niets is minder waar.

(FYI: Dat spoorzoeken en achtervolgen was een skill challenge welke werd gefaald wat als gevolg had:)
De moordenaar heeft blijkbaar gezien dat deze achtervolgd werd en is in nogal behendigd in de boom geklommen om onze vrienden te begroeten met de scherpe punten van zijn pijlen. Sobek word een paar keer goed geraakt en tevergeefs word er geprobeerd door de dichte begroeiing zicht te krijgen op de schutter.

Niet veel later voegen Erik en Galledrian zich aan bij de strijd en met behulp van Galledrian’s magie word duidelijk waar de schutter zich verstopt. Al gauw blijkt de gecombineerde kracht van de groep te veel te zijn voor de schutter en valt deze uit de boom. Vervolgens stormt de dragonborn al brullend in de richting van de moordernaar en dient de fatale klap toe, schud deze uit zijn gewaad, en begint op brute wijze van het lichaam te eten.

De groep bedaard en stellen zich voor aan elkaar. En gaan dan over om het lijk te onderzoeken.
Het gewaad blijkt een magisch gewaad te zijn. De Eladrin trekt deze aan en al gauw blijkt dat de drager in een schaduw verhult word waardoor deze, met name in het donker, zich beter kan verstoppen.
Ook vind de groep een amulet waar een blauw licht vanaf komt.

Wanneer Galledrian deze vast houd word het blauwe licht sterker en gauw hierna word het amulet weg gestopt. Ook vinden ze een klein briefje op het lichaam van de moordenaar welke leest: “Drip Veelal, Vizess. Zorg dat je niet gezien word, zorg dat je niemand je volgt.”

Er volgt overleg wat er nu moet gebeuren. Wanneer 1 van de groep iets merkwaardigs in de nabij omgeven berg wand ziet. Niet ver van de groep verwijderd zien ze lichtelijke groeven in de berg welke na kort onderzoek duiden op een deur. De tiefling weet het slot te kraken en de deuren worden geopend.

Een natuurlijke gevormde holte met hier in brazier’s welke onlangs nog zijn gevuld groeten de groep bij binnenkomst. Na wat rond kijken blijkt er verder niks bijzonder te vinden op een houten deur na. Ook deze deur blijkt geen probleem te zijn voor de tiefling en na wat “lockpicken” word ook deze deur geopend.

Een man-made kamertje met hierin een bed, bureau, en een kist worden gevonden. In de kist worden goudstukken en wat kleren gevonden en na verder onderzoek vind de groep op het bureau het onderste deel van het briefje wat eerder was gevonden. Deze leest: Bij aflevering in Hamerhart zal de afgesproken vergoeding plaats vinden. De brief is getekend met de naam Dilvian Grijs, en een embleem van een goud gekleurde slang.

Om voor de nacht terug te zijn in Vizess haast de groep zich terug om verhaal te halen bij de leidinggevende in Vizess.

De smeed Fron Helmdoorn groet de groep wanneer deze aankomen en aangezien er geen aangewezen wacht is binnen Vizess is Fron als deel van de leidingevende orde zeer dankbaar voor de gedaane taak van onze helden. Naast een kamer tot aan en tijdens het festival in de locale herberg krijgen de helden als beloning een klein zakje met daarin edelwaar van de vermoorde handelaar en beantwoord de vragen die hem gesteld worden over Hamerhart en Dilvian Grijs zo goed als hij kan.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.