Richel van de Schaduw

De Vaaûr

Richel van de Schaduw – Hoofdstuk 0/Introductie: De Vaaûr.

Het einde van de winter is aangebroken en de seizoen feesten zijn begonnen in Richel van de Schaduw. In grote getallen komen mensen naar de grotere dorpen/steden toe om hier te mogen deelnemen aan de festiviteiten van de Vaaûr.

medieval fair

Naast de vele festiviteiten die plaats vinden staat de Vaaûr overdag in het teken van een nieuw begin. Eten en drinken in overvloed maar bovenal werk. Nobelen van alle afkomsten tot complete gilde’s welke mensen nodig zijn voor de meest uiteenlopende zaken zorgen ervoor dat er ook een grote toevoer is van huurlingen en werklozen naar de grote steden.

Comments

Deschain

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.